Đặc điểm từng loại

Phiên bản hiện tại: v14.0.0 Xem nhật ký thay đổi

Đóng góp trên GitHub


Goong style là một tài liệu xác định giao diện trực quan của bản đồ: dữ liệu nào cần vẽ, thứ tự vẽ và cách định kiểu dữ liệu khi vẽ. Kiểu tài liệu là một đối tượng JSON có cấp gốc cụ thể và các thuộc tính lồng nhau. Thông số kỹ thuật này xác định và mô tả các thuộc tính này.

Đối tượng hướng đến của thông số kỹ thuật này bao gồm:

  • Các nhà thiết kế và người vẽ bản đồ nâng cao muốn viết kiểu bằng tay.
  • Nhà phát triển sử dụng các tính năng liên quan đến phong cách của Goong GL JS
  • Tác giả của phần mềm tạo hoặc xử lý kiểu Goong.

Các kiểu có sẵn

  • Sáng
https://tiles.goong.io/assets/goong_light_v2.json
  • Đường phố
https://tiles.goong.io/assets/goong_map_web.json
  • Tối
https://tiles.goong.io/assets/goong_map_dark.json
  • Dẫn đường ban ngày
https://tiles.goong.io/assets/navigation_day.json
  • Dẫn đường ban đêm
https://tiles.goong.io/assets/navigation_night.json

Cấu trúc kiểu tài liệu

Goong style bao gồm một tập hợp các thuộc tính gốc, một số thuộc tính mô tả một thuộc tính chung duy nhất và một số thuộc tính chứa các thuộc tính lồng nhau. Một số thuộc tính gốc, chẳng hạn như phiên bản, tênsiêu dữ liệu, không có bất kỳ ảnh hưởng nào đến hình thức hoặc hành vi của bản đồ nhưng cung cấp thông tin mô tả quan trọng liên quan đến bản đồ của bạn. Những thứ khác, như các lớpnguồn, rất quan trọng và xác định tính năng bản đồ nào sẽ xuất hiện trên bản đồ của bạn và chúng sẽ trông như thế nào. Một số thuộc tính, như trung tâm, thu phóng, cao độhướng, cung cấp cho trình kết xuất bản đồ một tập hợp các giá trị mặc định sẽ được sử dụng khi hiển thị bản đồ lần đầu.